Dirigent

Katarina Solén Hiller

”För mig som körledare är det naturligtvis viktigt att vi strävar åt samma håll, men jag vill ändå att sångarna i kören skall känna att just deras röst, deras klang och uttryck är viktig för helheten. Därför arbetar vi mycket med sångteknik, med gemensamma bilder. Men hur var och en kommer dit, det är ett myller av vägar och det är det som fascinerar.”

Katarina Solén Hiller tog våren 1998 över dirigentskapet för kören och har sedan dess, förutom två kortare uppehåll, varit Göteborgs Vokalensembles musikaliska samordnare.

Efter organist- och körpedagogexamen vid Göteborgs Musikhögskola studerade Katarina solistsång med klassisk inriktning i Karlsruhe, Tyskland.

Katarina hittar man till vardags som musiker i Högsboförsamling där hon bl a leder barnmusikalkör och arbetar med musikterapi på Högsbosjukhus. Katarina frilansar som sångsolist och är en del av altstämman i Rilkeensemblen som leds av Gunnar Eriksson. Man kan också höra henne som hejande innebandymorsa när sönerna spelar match med Älvstrandens IB.

Annons