Styrelse

Göteborgs Vokalensemble är en ideell förening.  Vid körens årsmöte maj 2018 valdes följande personer:

Ordförande: Ann-Marie Larsson
Kassör: Daniel Ulfheden

Övriga styrelseledamöter:
Lars Persson
Fredrika Hedelin
Monica Stålberg
Stellan Rosengren
Nils Claesson

Suppleant i styrelsen: Lena Zidén
Revisor:
Åsa Edwinson
Revisorsuppleant: Lars Nordström

Org.nummer: 857204-6319

Annons