Styrelse

Göteborgs Vokalensemble är en ideell förening.  Vid körens årsmöte maj 2016 valdes följande personer:

Ordförande: Lars Persson
Kassör: Daniel Ulfheden

Övriga styrelseledamöter:
Fredrika Hedelin
Monica Stålberg
Stellan Rosengren
Nils Claesson

Suppleant i styrelsen: Lena Zidén
Revisor:
Åsa Edwinsson
Revisorsuppleant: Lars Nordström

Org.nummer: 857204-6319

Annonser