Repertoar

Göteborgs Vokalensemble vidareutvecklar sin repertoar hela tiden. Körens röster är väligt flexibla och vi framför andliga och världsliga verk, konst-, populär- och folkmusik, noterade och improviserade stycken genom alla epoker.
Även uruppföranden förekommar eftersom Jonas Müthing, en av våra tenorer, har examinerats på masterprogrammet i komposition på Göteborgs Musikhögskola.

Annons